Liceul Tehnologic Agricol Bistrița asigură un mediu cald şi sigur în care fiecare copil contează şi unde fiecare elev este tratat cu demnitate, reuşind astfel să îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi stima de sine. Şcoala oferă calificări viabile de formare profesională și integrare pe piața muncii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, veterinar, protecția mediului și mecanic. Absolvenţii şcolii noastre, viitorii tehnicieni şi lucrători, vor fi pregătiţi pentru mai multe domenii, astfel încât să fie capabili să se integreze pe piaţa muncii, în  concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA

Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi elevii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare profesională, formarea de abilităţi şi deprinderi de antreprenoriat formând specialişti bine pregătiţi în domeniul agricol. Relansarea liceului nostru prin promovarea unor specializări bine alese şi argumentate, reprezintă un deziderat important al şcolii, ce va da o şansă reală viitorului agriculturii, domeniul important în economia națională.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Scoala ofera instruire prin cursurile profesionale nivel 3, cursuri liceale – nivel 4 si cursuri postliceale nivel 5, pentru urmatoarele domenii de activitate: agricultura, industrie alimentara, veterinar, protectia mediului, servicii si mecanica.
In anul scolar 2013-2014 este reinfiintat invatamantul profesional de 3 ani pentru domeniul mecanic agricol si mecanic auto. Tot din anul scolar 2016-2017 functionam si cu scoala postliceala pe domeniul Industrie alimentara nivel 5.
Din anul scolar 2016-2017 functioneaza in invatamantul profesional si clasa de agroturism montan- domeniul Agricultura .
Prin reactualizarea profilelor specifice domeniului agriculturii, domeniului mecanic auto , mecanic agricol, domeniul industrie alimentara, numarul elevilor inscrisi la liceul nostru a crescut considerabil, la invatamtul liceal si professional astfel populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie ascendentă, raportată la numărul total de elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, lucru ce s-a datorat unei oferte educaţionale echilibrată şi atractivă. Putem spune că oferta educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor din invăţământul liceal si  profesional este in creştere, ceea ce denotă că oferta calificărilor este o ofertă atractivă iar insertia pe piata muncii, transferul de la scoala la viata, este mai accesibil prin aceste calificari.

Informaţii privind resursele umane

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor. Scoala are un personal didactic de 31 de profesori, ingineri si maistrii, care asigura pregatirea teoretica si practica a elevilor, cadre foarte bine pregatite, din care:

  • 2 profesori cu doctorat
  • 20 au gradul didactic I;
  • 3 au gradul didactic II;
  • 2 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • 2  profesori necalificați.

Echipa managerială este formată din:
      DIRECTOR – Prof. Șular Igna-Claudiu
      CONSILIER EDUCATIV – Prof. MORA Elena Mihaela