Istoric

Învățământul agricol își are originile în sec. XIX, mai precis în anul 1870, cand a luat ființă, la Bistrița, o „Școală de Agricultură” pentru băieți, care a aparținut comunității germane, devenită „Școala de Agricultură”, cu o durată de doi ani. Cursurile se desfășurau din luna octombrie până în luna aprilie, după care urma o practică în gospodăria părintească. Scopul acestei școli era să pregătească pe fiii sașilor, în domeniul agriculturii, cheltuielile de școlarizare fiind asigurate de către cei interesați, prin comunitatea germană.

Ridicarea noii școli pe zidul Rosenburg s-a datorat dobândirii aici a unei suprafețe de 5755 mp de teren, care cu timpul, prin donații și cumpărări succesive, a ajuns să măsoare peste 100 ha. Pe acest teren s-au înființat sera, loturile experimentale pomicole, viticole și horticole, precum și o ferma zootehnică. Aici, sub supravegherea inginerilor agronomi, școliți la institute Europene, tehnicienilor și profesorilor, elevii germani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, în doi ani de școlarizare trebuiau să-și formeze deprinderile practice și să-și însușească cunoștințele necesare pentru a fi un bun agricultor.

După 1918, școala și-a pierdut caracterul etnic, fiind deschisă tuturor elevilor.

Această școală a avut un rol deosebit în practicarea de către marea masă de tineri țărani a unor agrotehnici moderne, a unei agriculturi ce avea baze științifice la nivelul acelor timpuri. În sistemul de învățământ nu erau cuprinși și români, însă cum majoritatea sașilor aveau un număr mic de copii, iar suprafața terenurilor agricole din proprietate depășeau, de regulă, capacitatea forței de muncă a femeilor, aceștia erau obligați să apeleze la ajutorul vecinilor români, care din omenie, sau chiar ca slugi angajate, au contribuit la prosperitatea gospodăriilor săsești, „împrumutând” însă, în scurtă vreme, meseria, aplicând noutățile văzute și în propriile gospodării, ceea ce explică în mare măsură de ce românii ardeleni erau buni gospodari, stăpânind o agrotehnică mai avansată.

„Școala de Agricultură” funcționează sub această formă până în anul 1944, când din cauza războiului a fost închisă.

După război, „Școala de Agricultură” s-a organizat pe trei ani de studii, plus un an de practică. În ianuarie 1945 se reiau cursurile, cu 11 elevi în anul I. În școală se primeau absolvenți a patru clase primare, iar după absolvire, cursanții puteau deveni ingineri agronomi, după continuarea studiilor în școlile de agricultură de gradul II.

În septembrie 1947 școala inferioară de agricultură din Bistrița se transformă în „Liceu Tehnic Agricol”, iar în toamna anului 1948, primește caracterul și gradul de „Școala Medie Tehnică Horticolă”, intrând în subordinea Ministerului Agriculturii. În această formă a funcționat în actuala clădire a Colegiului Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, până în anul 1952. După această dată s-a numit „Grupul Școlar Mediu Tehnic”, cu secții de horticultură și zootehnie, până în 1955, când se transformâ în „Școala Profesională de Ucenici și Pomicultori”, formă sub care funcționează până în anul 1961.

Între 1962 – 1966, funcționează sub denumirea de „Centrul Agricol Bistrița” și ocupă o parte din clădirile Unității Militare de pe strada Avram Iancu. Centrul Agricol avea în componență: „Școala profesională horticolă”, „Școala profesională veterinară”, „Școala de contabilitate agricolă” și „Școala tehnică de maiștri”.

Din anul 1966 „Centrul Agricol” se transformă în „Liceul Agricol”, apoi „Grupul Scolar Agricol” pana in 2012, iar forma sub care funcționează și astăzi este „Liceul Tehnologic Agricol”.

16

Număr clase

30

Număr cadre didactice

409

Număr elevi

VIZIUNEA SCOLII

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița asigură un mediu cald şi sigur în care fiecare copil contează şi unde fiecare elev este tratat cu demnitate, reuşind astfel să îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi stima de sine. Şcoala oferă calificări viabile de formare profesională și integrare pe piața muncii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, veterinar, protecția mediului și mecanic. Absolvenţii şcolii noastre, viitorii tehnicieni şi lucrători, vor fi pregătiţi pentru mai multe domenii, astfel încât să fie capabili să se integreze pe piaţa muncii, în  concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA

Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi elevii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare profesională, formarea de abilităţi şi deprinderi de antreprenoriat formând specialişti bine pregătiţi în domeniul agricol. Relansarea liceului nostru prin promovarea unor specializări bine alese şi argumentate, reprezintă un deziderat important al şcolii, ce va da o şansă reală viitorului agriculturii, domeniul important în economia națională.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Scoala ofera instruire prin cursurile profesionale nivel 3, cursuri liceale – nivel 4 si cursuri postliceale nivel 5, pentru urmatoarele domenii de activitate: agricultura, industrie alimentara, veterinar, protectia mediului, servicii si mecanica.
In anul scolar 2013-2014 este reinfiintat invatamantul profesional de 3 ani pentru domeniul mecanic agricol si mecanic auto. Tot din anul scolar 2016-2017 functionam si cu scoala postliceala pe domeniul Industrie alimentara nivel 5.
Din anul scolar 2016-2017 functioneaza in invatamantul profesional si clasa de agroturism montan- domeniul Agricultura .
Prin reactualizarea profilelor specifice domeniului agriculturii, domeniului mecanic auto , mecanic agricol, domeniul industrie alimentara, numarul elevilor inscrisi la liceul nostru a crescut considerabil, la invatamtul liceal si professional astfel populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie ascendentă, raportată la numărul total de elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, lucru ce s-a datorat unei oferte educaţionale echilibrată şi atractivă. Putem spune că oferta educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor din invăţământul liceal si  profesional este in creştere, ceea ce denotă că oferta calificărilor este o ofertă atractivă iar insertia pe piata muncii, transferul de la scoala la viata, este mai accesibil prin aceste calificari.

Informaţii privind resursele umane

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor. Scoala are un personal didactic de 31 de profesori, ingineri si maistrii, care asigura pregatirea teoretica si practica a elevilor, cadre foarte bine pregatite, din care:

  • 2 profesori cu doctorat
  • 20 au gradul didactic I;
  • 3 au gradul didactic II;
  • 2 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • 2  profesori necalificați.

Echipa managerială este formată din:
      DIRECTOR – Prof. Șular Igna-Claudiu
      CONSILIER EDUCATIV – Prof. MORA Elena Mihaela