OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIŢA
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021
LICEU-filieră tehnologică, învățământ de zi

ProfilDomeniulSpecializareaNr.claseCod specializare
Resurse naturale și protecția mediuluiAgricultruăTehnician veterinar1 clasă140

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ -învățământ de zi

DomeniulCalificareaNr.claseCod specializare
MecanicăMecanic auto1 clasă527
AgriculturăHorticultor1 clasă591
Industrie alimentarăBrutar,patiser,operator produse făinoase1 clasă603

LICEU-filieră tehnologică, învățământ seral

ProfilDomeniulSpecializareaNr.clase
ServiciiComerțTehnician în activități economice1 clasă

POSTLICEAL – filieră tehnologică

DomeniulSpecializareaNr.clase
Industrie alimentarăTehnician controlul calității produselor agroalimentare1 clasă

DESCĂRCARE OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA